Φ 33 mm brushed micro DC electric motor
Φ 33 mm brushed micro DC electric motor
FARF-528 33 mm diameter micro brush dc electric motor
FARF-528 33 mm diameter micro brush dc electric motor
RF-528, 33 mm micro brush dc electric motor | FONEACC MOTOR, parameters custom service available.
FARF-520 33 mm diameter micro brush dc electric motor
FARF-520 33 mm diameter micro brush dc electric motor
RF-520, 33 mm micro brush dc electric motor | FONEACC MOTOR, parameters custom service available.
 1